Pachi Tanglang Martial Arts Institute - Norway

Tradisjonell Kinesisk Kampkunst

Hvordan underviser vi?

Vi begynner vær time med oppvarming, som består av tre deler.

  •  Tøying av muskler, sener og ledd, som gjør kroppen klar for aktivitetene den skal utføre i løpet av timen.
  • Grunnlegende spark og armteknikker.
  • Suh Chia, stå i stillinger. Dette er en viktig del av treningen. Ved å trene disse stillingene utvikler man en solid kroppsstruktur, som er basen for tradisjonell kinsisk kampkunst. Det hjelper også ved og utvikle elvenes talmodighet, kroppsbeherskelse, ben styrke, puste teknikk og spiller en stor rolle ved utviklingen av kroppens energi (Chi). Uten et godt fundament får man ikke gode ferdigheter innen kinesiske kampstiler.

Hva underviser vi?

    Tradisjonell kinesisk kampkunst er delt opp i mange stilarter og grener. Hos Pachi Tanglang Norge har vi fokuset på Tanglang Chuan, også kjent som nordlig Praying Mantis Boxing.

    Tanglang Chuan er en stilart som er basert på knelerens armbevegleser og apens bein. Denne stilen vil utvikle elevens evne til og reagere raskt både fysisk og psykisk. Bevegelsene er utarbeidet slik at de ikke bare gir eleven selvforsvars evne men også hjelper å styrke kroppen og den mentalehelsen.

    Pachi Tanglang tilbyr også Tai Chi, Pakua, Hsing I, Pachi og Pikua Chuan.

Pensum innen Pachi Tanglang

1. Papu Tanglang                        6. Pikua Chuan

2. Chishing/Meihua Tanglang  7. Pakua Chuan

3. Pimen Tanglang Chuan          8. Hsing I Chuan

4. Liohoe Tanglang                     9. Taichi Chuan

5. Pachi Chuan

 

Stamtreet til Pachi Tanglang

Linker til andre PTI skoler

New York      Kaoshiung

Mallorca        Japan

Barcelona     Venezuela

Holland        Cambridge

 

I-Ching kosultasjon med Remedios Artacho, elev av mester Su, på Mallorca. (Obs! På spansk)