Pachi Tanglang Martial Arts Institute - Norway

Tradisjonell Kinesisk Kampkunst

Akupunktur... Hva er det?

Akupunktur er et praktisk og tradisjonsrikt fag med røtter så langt tilbake som 2000 år og som sannsynligvis er det eldste medisinske systemet vi kjenner til.

Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus; nål/spiss, og punktur; punktere/stikke. Kineserne kaller det Zhen Jiu som betyr nåling og varming. Den eldste skriftlige kilden funnet som nevner akupunktur går tilbake til sen Warring States periode (475-221 f.Kr) og Han dynastiet (206 f.Kr-220 e.Kr). I den klassisk medisinske litteraturen finner vi beskrivelser av anatomi og fysiologi, patofysiologi og diagnostiske prinsipper i tillegg til nåleteknikker og beskrivelse av akupunkturpunkter og deres funksjon. Det finnes mange retninger og skoler innenfor kinesisk medisin, men de bygger på de samme grunnleggende prinsippene (Unschuld 1985). Faget har vært i stadig utvikling i alle disse årene, og setter krav til både teoretisk og praktisk kompetanse hos utøveren. Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) omfatter flere behandlingsformer i tillegg til akupunktur; blant annet urtemedisin, kostholdterapi, moxa (varme), kopping, tuina-massasje og treningsformer (qi gong og tai ji).

 

 Akupunktur er en behandlings form, med sin opprinnelse i Kina. Tynne sterile engangs nåler blir brukt for å stimulere kroppens egen evne til restitusjon og regenerasjon. Selve virkemekanismen av akupunktur og stimuleringen de konkrete punktene har skolemedisinen enda ikke klart å forklare. Men det viser seg at visse punkter påvirker kommunikasjons prosessene kroppen bruker for å opprettholde homeostasen, eller balansen, kroppen trenger for å fungere optimalt. 

Gjennom en lengre førstegangskonsultasjon, i form av en samtale, puls palpasjon og observasjon av tungen, vil en akupunktør kunne gi deg en individuell behandlings plan, som tilpasses progresjonen av forløpet.

Mange land har akseptert akupunktur som en del av helsesystemet. 

For mer informasjon om andre plager akupunktur kan hjelp med, besøk akupunkturforeningen sine webbesider.

 

 

                                                       

Tanglang Chuan er hoved fokuset i Pachi Tanglang Norge. Vi holder oss til et resumert pensum satt sammen av mester Su, Yu-Chang, som inkluderer materiale fra:

Chishing/Meihua Tanglang Chuan

Papu Tanglang Chuan

Liohoe Tanglang Chuan

Pimen Tanglang Chuan

Pensum

Andre stilarter tilgjengelig er Taichi Chuan