Pachi Tanglang Martial Arts Institute - Norway

Tradisjonell Kinesisk Kampkunst

Pachi Tanglang - Norge

Barnetrening på Tinnheia, Kristiansand. For mer informasjon ta kontakt med:

Kristin: 924 14 642

[email protected]

Så venligst ta kontakt for nærmere info.Phone:
mobil til Marit: +47-90866251

Tanglang Chuan er hoved fokuset i Pachi Tanglang Norge. Vi holder oss til et resumert pensum satt sammen av mester Su, Yu-Chang, som inkluderer materiale fra:

Chishing/Meihua Tanglang Chuan

Papu Tanglang Chuan

Liohoe Tanglang Chuan

Pimen Tanglang Chuan

Pensum

Andre stilarter tilgjengelig er Taichi Chuan