Pachi Tanglang Martial Arts Institute - Norway

Tradisjonell Kinesisk Kampkunst

pachitanglangnorway


Site Owner
Joined Apr 6 2009
Actions
General Info

FEMALE
Norway
Site Memberships

Ramberg Helse

About Me

Doing well in Norway!! :cool:

Tanglang Chuan er hoved fokuset i Pachi Tanglang Norge. Vi holder oss til et resumert pensum satt sammen av mester Su, Yu-Chang, som inkluderer materiale fra:

Chishing/Meihua Tanglang Chuan

Papu Tanglang Chuan

Liohoe Tanglang Chuan

Pimen Tanglang Chuan

Pensum

Andre stilarter tilgjengelig er Taichi Chuan