Pachi Tanglang Martial Arts Institute - Norway

Tradisjonell Kinesisk Kampkunst

Kontakt info:

Treningen foregår nå i gymsalen til Karl Johans Minne skole, på Tinnheia.

Tirsdager: Barne parti  kl.19-20              Voksen parti: kl. 20-21

 

Du kan ta kontakt per telefon.

Hoved trener: Marit Ramberg 90866251

Assistent: Kristin Bråthen 92414642

Eller sende oss en mail.

 

Tanglang Chuan er hoved fokuset i Pachi Tanglang Norge. Vi holder oss til et resumert pensum satt sammen av mester Su, Yu-Chang, som inkluderer materiale fra:

Chishing/Meihua Tanglang Chuan

Papu Tanglang Chuan

Liohoe Tanglang Chuan

Pimen Tanglang Chuan

Pensum

Andre stilarter tilgjengelig er Taichi Chuan